face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login

Her kan du bestille søsætning.

Klik på linket Kalender for søsætning  og så fortsætter du til kalendersystemet.  Du skal vælge en dag der enten er afsat til både under 7 tons eller til både over 7 tons.

2010.24.04 10

DAGE FOR SØSÆTNING AF BÅDE MELLEM 7 OG 10 TONS ER:
31. marts. - 4. april. - 7. april. - 9. april. - 21. april. - 30. april.

DAGE FOR SØSÆTNING AF BÅDE MELLEM 1 OG 7 TONS ER:
28. marts. - 29. marts. - 30. marts. - 2. april. - 5. april. - 6. april - 11. april. - 12. april. - 13. april - 20. april - . 23. april - 25. april - 25. april -  27. april. og 28. april.


1. Du skal bestille den første ledige tid på den dag du skal op. .

2. Vær klar en halv time før din optagning,

3. Har du mast på båden skal hækstag, bomdirk, lazy jacks og alt bag ved masten være fjernet.

 

Næste ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023Den  ordinæreGeneralforsamling i 2022 har været afholdt og du kan finde referatet under Referater og regnskab under Regnskaber i Menulinjen - når du er logget ind.

Referatet kan ses og printes på fanen:
          Roskilde Havn
                   Generalforsamlingen
                             Referater - årstal

referater

Husk du skal være logget ind for at komme til disse sider.

Brug af slæbested

nøglebom

Al søsætning og sejlads med vandscootere og lignende fartøjer er forbudt fra Roskilde Havn.
Havnens slæbested er primært beregnet til trailerbårne både. Den totale belastning må ikke overstige 2.000 kg.
Slæbestedet er spærret med en bom. Nøglekort til bommen kan købes på havnekontoret eller ved henvendelse til havnefogeden. Prisen for Nøglekortet fremgår at Takstblad for Roskilde Havn. Nøglekortet er personligt og må ikke lånes ud til anden side.
Ved misbrug lukkes kortet.

Broen ved slæbestedet skal friholdes til både, der skal benytte slæbestedet og må derfor kun benyttes til kortvarige anløb (max. 15 min.)

Dagskort og Årskort kan købes på havnekontoret på hverdage mellem kl. 08:00 og kl.14:00. Pris for et dagskort er 120 kr. og 1.400 kr. for et årskort.

Slæbestedet vil fra 2022 være lukket for både som kan sejle hurtigere end 15 knob.

Fjorden er et Naturreservat med restriktiv sejlads og for at kunne få nøglekort til bommen udleveret skal følgende medbringes i kopi til havnekotoret.

  • Billede af båden med navn på
  • Gyldig forsikring
  • Gyldig speedbådskørekort