face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login

HAVNEPLADS I ROSKILDE HAVN

Er du interesseret i at købe en bådplads i Roskilde Havn?
Så kan vi endnu tilbyde enkelte ledige pladser i et havneudvidelsesprojekt med 110 nye pladser..

Vedrørende havneudvidelsen kan du se mere om på næste fane.
imgp0211

Køb af andelsbevis

Alle 260 andele i den gamle havn er solgt. Andelsprisen er kr. 52.000,- (prisen reguleres en gang årligt på generalforsamlingen).
Andelsbeviset kan kun overdrages i overensstemmelse med Havneselskabets vedtægter.
Hvis du ønsker, at blive registreret på ventelisten, kan du kontakte havnekontoret.

Ventelisten

Hvis du vil købe en plads/optages på ventelisten, udfyldes en aftaleseddel som specificerer pladsønsker, afgiften er kr. 500,-.
Beløbet dækker administrationsomkostninger og tilbagebetales ikke. Der vil endvidere blive opkrævet et årligt ventelistegebyr på kr. 100,-.

Alle som står på venteliste til køb af andelsbevis, har prioritet til at leje en ledig havneplads i.h.t. vedtægterne.

Leje af havneplads

Ønsker man kun at leje en havneplads af en andelshaver - kan man ved henvendelse til havnefogeden - blive optaget på en venteliste.
Havnefogeden vil formidle kontakt til en udlejer såfremt der er ledige pladser.
Der skal derefter indgås en lejeaftale som skal godkendes af havneselskabets bestyrelse. Lejen må maximalt udgøre driftsbidraget + kr. 2.000,- i administrationsbidrag til Havneselskabet, og gælder for minimum 1 år og højest 2 år.

Midlertidig leje af havneplads

Hvis man kun ønsker at leje en havneplads for en kortere periode 1-3 måneder, sker dette ved at kontakte Havnefogeden, som vil anvise en plads hvis dette er muligt.
Lejen fremgår af takstbladet.

Vedrørende havneudvidelsen:

Spørgsmål Svar
Hvordan kommer man på venteliste til den nye havn ? Ved at indbetale 4 000 kr til konto nr 0525 - 230439. Så modtager man hurtigst muligt en tegningsretsaftale med påført prioritetsnr.
Hvad er risikoen ? Hvis havneudvidelsen bliver stoppet mister indskyderne det indskudte beløb på 4 000 kr. D.v.s. den del som Havneselskabet eventuelt har anvendt til undersøgelse af miljø mm.
Kommer indskyderne til den nye havn før de bådejere der står på venteliste til den gamle havn ? Ja - de kommer først til pladserne i den nye havn. De der står på venteliste til den gamle havn har stadig mulighed for at få en havneplads i den gamle havn - hvis en nuværende andelshaver sælger sin andel.
Kan man have flere pladser ? Nej ifølge vedtægterne må man som person eller forening kun have én andel, men der er ikke noget til hinder for at flere personer i den samme familie hver har en andel - hvis behovet er der.
 Michael

Bestyrelsesmedlem Michael Scäffer Olesen

Fjordudvalget. Havneforum          Bjarne

Formand Bjarne Westerberg

Driftsgruppen

Vedtægter, kontakt til havnefoged,

Havneinfo, kontakt til presse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Carsten Stigaard

Suppleant

Carsten Rughave Stigaard 

Anlæg og Materiel

 palle

Bestyrelsesmedlem

Palle Lehmann Larsen
Beredskab, Digelaget

jensb

Bestyrelsesmedlem 

Jens Børsting
Driftgruppen, Havneområde og trafik, Vedtægter

 ove

Næstformand

Ove Hygum

Økonomiansvarlig, Driftsgruppen,

Havneområde og trafik, Beredskab-miljø-sikkerhed,

Vedtægter

 Fritz

Bestyrelsesmedlem

Fritz Runge
Anlæg og Materiel

 

 

 

 

 

Velkommen til vores hjemmeside og Roskilde Havn

imgp0215Havnen har 370 pladser som den ser ud i dag.
Den gamle havn blev bygget i 1972 og i 1997 blev den nordvestligste del, kaldet Ø-havnen, bygget til med 140 pladser.
Siden er havnen udvidet med yderligt 110 plads og er dermed oppe på de 370.

Roskilde fjord er en naturperle, som strækker sig over 40 km, fra indsejlingen ved Isefjorden til Roskilde.
I fjorden er der 30 små øer og holme, som gemmer på et rigt fugle- og planteliv.
Roskilde Fjord har International fredningsstatus, er EU-Fuglebeskyttelsesområde og nationalpark.
Roskilde og Lejre – tilbyder et væld af kulturelle, musikalske, historiske og naturmæssige oplevelser.
Blandt de unikke oplevelser finder du Roskilde Festival, et Rockmuseum, Roskilde Domkirke, Sagnlandet Lejre, Vikingeskibsmuseet og nationalparken Skjoldungelandet.

Uanset om du er andelshaver, gæst i havnen eller går med tanker om at blive medlem i havneselskabet, bestræber vi os på at yde dig en god service og vi har med vores hjemmeside forsøgt at give dig mulighed for at finde svar på dine spørgsmål.

God fornøjelse!