face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login

Efter præsentationen var der opklarende spørgsmål fra salen og de fleste var relateret til det aktuelle emne.

Af større diskussionsområder blev følgende diskuteret:

Ville de nuværende andelshavere blive ringere stillet?

Til dette punkt kunne OK oplyse, at de nuværende andelshavere ikke blev stillet ringere, de kunne altså beholde og evt. generhverve eller nyerhverveplanende både. Det samlede antal ville så blive reguleret via de nye andelshavere (både til gamle og den evt. kommende havn) og via udstedelsen slæbestedstilladelser.

Lovligheden af vedtægtsændringen?

Da de nuværende andelshavere individuelt ikke stilles ringere end de er nu – de kan jo få lov til at erhverve planende både, så mente OK ikke, at der skulle være basis for en retssag baseret på bortfald af andelsrettighed.

Gummibåde mm. der kan plane, skal de tælles med?

Dette punkt kunne ikke opklares umiddelbart, men OK hældte til at de ikke skulle tælles med, da de kunne indplaceres som redningsfartøjer til en ”hovedbåd”, som var indregistreret på pladsen.

Vedtægtsændringen blev derefter sat til afstemning, og da der var mange fuldmagter foregik dette ved at man skrev henholdsvis ja/nej på sin stemmeseddel.

Forslaget blev vedtaget med 53 for, 21 imod og ingen blanke.

Med vedtagelsen, der skulle være 2/3 flertal af de fremmødte, var det muligt at indkalde til en ny ekstraordinær GF d.24/5-2012, hvor vedtægtsændringen endelig kan besluttes eller forkastes.

  1. Ingen bemærkninger under eventuelt.

GF blev afsluttet med at Orla Kristensen opfordrede alle til at møde op d. 24/5, så afgørelsen blev så klar som muligt.

Referent: Bjarne Westerberg. Dirigent Helge Kingo