face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login


Vinteropbevaring på land

Plads til vinteropbevaring på land bestilles på havnekontoret senest 1. oktober. Opstilling på land starter medio oktober. Afhængig af hvilken plads, man står på, er der tidsfrister for, hvornår man senest skal være i vandet igen. Da Roskilde Kommune kræver landarealerne rengjort og ryddet for stativer m.v. til fastsatte terminer, er det nødvendigt, at bådene er fjernet et par dage før fristernes udløb.

De arealer, der anvendes er:

 • Busholdepladsen fra 1. oktober til 30. april.  Pladsen anvendes til større både.
 • Midtercirklen på ”Bananen” fra 1. oktober til 30.april Pladsen anvendes til mindre og mellemstore både.
 • Vindeboder (grusarealet ved gasværk) fra 1.oktober til 30.april. Pladsen anvendes til mindre og mellemstore både.
 • Parkeringspladsen Skt. Ib fra l. oktober til 28. maj. Pladsen er forbeholdt træbåde.
 • Dyrskuepladsen til de som ønsker at få deres båd under tag. Hør havnekontoret for priser og tider.

Bådene opstilles i den rækkefølge, hvori de tages op, og stilles med en afstand mellem bådene på max. 75 cm. Dette princip anvendes for at undgå spildplads.

Betaling for vinterplads udregnes efter antal kvadratmeter af bådens totale længde x bredde, forhøjet til nærmeste hele m2.

Ønsket tidspunkt for optagning til vinteropbevaring, skal vælges på havnens hjemmeside under punktet optagning (denne menu kommer kun frem såfremt man er logget ind). Det er også muligt at aftale en tid på havnekontoret.

El vil være tændt i dagtimerne. Der må under ingen omstændigheder bruges strøm uden at man er til stede.
Vandet lukkes når frosten indtræder.


Vinteropbevaring i vand

Efter aftale med havnefogeden kan båden overvintre i vandet på særlig anvist plads. Takst i henhold til ”Takster Roskilde Havn”

Skal din båd stå tørt i vinter?

Du har mulighed for, at din båd kan stå tørt og godt under tag på Dyrskuepladsen.
Der er adgang til strøm og vand. Området er lukket af for offentlig adgang.
Prisen er ca. 400 kr. pr. løbende meter båd for opbevaringen, kørslen foretages kollektivt og afregnes via havnekontoret.

Sikkerhekran-roskilde2den går forud for enhver brug af kranen.
Alle som arbejder med kranerne skal være iført sikkerhedshjelm, sikkerhedssko samt arbejdshandsker. Kontroller at manøvregrej, joystick m.v. er intakt og fejlfri. Kontroller herefter højdestop. Den sidste halve meter skal der køre stille og roligt, så du kan nå at stoppe hvis højdestoppet er defekt.

Hejs herefter krogen ned. HUSK at krogen aldrig må røre jorden da wiren kan springe skæringer over oppe på wiretromlen, hvilket vil medføre en defekt wire som vil springe. Kontroller altid at bærestropper er uden defekter og at bolte er spændt i åget.

Kranføreren skal kende vægten på byrden/båden og kontrollere at løftegrej og hjælpeudstyr har den fornødne brudstyrke.

 • Der må udelukkende laves lige vertikale løft. Skæve løft f.eks at trække en byrde over jorden er ikke tilladt.
 • Personløft med kranen er som udgangspunkt ikke tilladt.
 • Inden løftet skal man sikre sig at alle som ikke har del i arbejdet skal fjernes fra området.
 • Ved brug af bådflyttervognen skal man være to til at navigere rundt på pladsen da føreren af bådflyttervognen ikke har mulighed for at orientere sig bag ved båden.

Respekter det frivillige kranteam som ikke arbejder for dig, men som har stillet sin arbejdskraft til rådighed for havnen!

 

Søsætning

Søsætning af både sker normalt fra midten af april til midten af maj. Du bestiller din søsætningstid her på hjemmesiden. Når du har logget dig på nederst i venstre felt på forsiden, dukker der yderligere en menu op der hedder søsætning. Her kan du bestille dag og tid. Kalenderen "åbnes" en måneds tid førend første søsætningsdag. Hvis du har problemer med dette er du velkommen til at kontakte havnekontoret, som vi hjælpe med bestillingen.

Hvis du ønsker at vrivilligteamet står for din søsætning skal du benytte en af  de forslåede dage, fyld listen op fra morgenen for at undgå "huller".
Bemærk sidste frist for indskrivningen, hvilket annonceres på hjemmeside og i nyhedsbrev.

 • De både der står forrest på vinterpladsen, skal være klar til første søsætning aht. kørselslogistikken.
 • Det forventes at du er bekendt med bådens løftepunkter, da søsætningen foretages af frivillige medlemmer af havnen.
 • Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper.
 • Landpladsen skal – når den efterlades – være ryddet og fejet, så der ikke efterlades noget, som kan være til skade for andre (for eksempel søm, skruer, maling m.v.).
 • Presenninger, klodser, overdækning, lægter, dunke m.v. skal hjemtages.

 dscn1168a

Optagning

Optagning af både for vinteren sker normalt fra midten af oktober frem til midten af november.

Optagningskalenderen lægges ud på hjemmesiden omkring 15. september.

Der er brugsaftaler for en del af stativerne, men herudover er de resterende til diposition primært for andelshaverne.

For andelshavere med brugsaftale, skal havnekontoret have besked på om stativet skal benyttes for den kommende sæson inden den 1. oktober, da stativet ellers vil blive udlejet til anden side.

Har du ikke en brugsaftale og ønsker at leje et stativ har du mulighed for at skrive dig på en venteliste på havnekontoret. Pris for leje af stativ fremgår af havnenes takstblad. 

 • Det forventes, at du er bekendt med bådens løftepunkter, da optagningen foretages af frivillige medlemmer af havnen.
 • Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper. Husk at medbringe et antal træklodser som båden kan stå på. Tag evt. et kamera med så du kan tage et billede af bådens løftepunkter
 • Bådene placeres i stativer hvorefter den køres med trucken til vores vinteropbevaringspladser.
 • Det er suverænt de frivillige hjælpere, der bestemmer bådenes placering på vinteropbevarings­pladserne.

Underkategorier

 • Beslutninger

  Referater fra genneralforsamlinger samt generelle beslutninger vedrørende havnen som helhed

 • Regnskaber

  Regnskaber fra genneralforsamlinger

 • Info

  Blog med information til andelshavere