face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login

Pladsafgifter 1. april – 31. oktober (indsejlingsmål)

Pladsbredde 2,10 (1,98-2,22) - Kr. 2750
Pladsbredde 2,35 (2,23-2,47) - Kr. 3175
Pladsbredde 2,60 (2,48-2,72) - Kr. 3590
Pladsbredde 2,85 (2,73-2,97) - Kr. 4040
Pladsbredde 3,10 (2,98-3,22) - Kr. 4520
Pladsbredde 3,35 (3,23-3,47) - Kr. 4995
Pladsbredde 3,60 (3,48-3,72) - Kr. 5500
Pladsbredde 3,85 (3,73-3,97) - Kr. 6035
Pladsbredde 4,10 (3,98-4,22) - Kr. 6595
Pladsbredde 4,35 (4,23-4,47) - Kr. 7155
Pladsbredde 4,60 (4,48-4,72) - Kr. 7745
Pladsbredde 4,85 (4,73-4,97) - Kr. 8360
Pladsbredde 5,10 (4,98-5,22) - Kr. 8980
Pladsbredde 5,35 (5,23-5,47) - Kr. 9625
Pladsbredde 5,60 (5,48-5,72) - Kr. 10325

DRIFTSBIDRAG (fastliggere) 1. november – 31. marts: 5/7 af bådens normale driftsbidrag

KAPSEJLERE
Sommerplads på land v. havnefront - Kr. 3575
Sommerplads på land v. Vindeboder - Kr. 3025
_________________________________________________________________________ 

GÆSTEPLADSER

Under 10 meter:
Pr. døgn - Kr. 205

1 måned, forudbetalt *) - Kr. 4.995

10-14 meter:
Pr. døgn - Kr. 225
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 5.535
2. og følgende måneder forudbetalt *)- Kr. 2810

14 - 18 meter:
Pr. døgn - Kr. 335
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 8.505

Over 18 meter:
Pr. døgn - Kr. 425
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 10.935

Bad og strøm på broen er med i afgiften.

Kontroladgift ved manglende betaling af havneleje kr. 510

________________________________________________________________________

ØVRIGE YDELSER

VINTEROPBEVARING Andelshavere Ikke-andelshavere
     
Vinterplads på land pr. m2 Kr. 60 Kr. 120 (minimum 15m)
     
Vinterplads i vand   Kr. 4000 op til 8 m
    Kr. 5000 op til 12 m
Vinterplads i vand båd nr. 2 Kr. 2000  
     
SØJLEKRAN m.m.    
Optagning og søsætning v/ teams Kr. 0- Kr. 950 *)
Optagning og søsætning v/ RHS (< 10t) Kr. 550 Kr. 950
Serviceløft til havnekaj v/ RHS **) Kr. 550 Kr. 950
Brug af bådvogn pr. gang Kr. 220 Kr. 380
Brug af ny mastekran *) – pr. operation Kr. 0 Kr. 330
Stativleje ved serviceløft Kr. 220 Kr. 330
     
LILLE EL-KRAN    
Brug af kran m. el-spil Kr. 0 Kr. 330
     
SPULING    
Spuling ved  særskilt optagning   Kr. 220
Spuling Kr. 220 Kr. 440
*) Rabat ved spuling af flere både    
     
VINTEROPBEVARING    
Stativ, spuling og bådvogn

 

 
Sejlbåd under 5 tons  Kr. 1.610  
Sejlbåd over 5 tons  Kr. 1.830  
 Leje af vinterplads pr. kvm. Kr. 55  
Andelshavere som ejer 5 tons stativ Kr. 660  
Andelshavere som ejer 10 tons stativ Kr. 880  
     
     

 

SLIBEMASKINE med tilhørende støvsuger

Leje pr. døgn inklusive pose og slibepapir 250 kr.

 

DIESEL

Diesel pr. liter - Dagspris


EL

El-salg på bro efter måler, pr. kWh - dagspris
Målerafgift (pr. år) - Kr. 110
Opsætning af måler - Kr. 330
Depositum for måler - Kr. 825

GEBYR

Administration ved indgåelse af lejekontrakt - Kr. 2200
Optagelse på køberventeliste – inkl. 1 år på listen - Kr. 550
Årlig fornyelse af plads på køberventeliste - Kr. 125
Tvangsflytning af bådstativ (efter fristudløb) - Kr. 220
Tvangsflytning af båd på land (efter fristudløb) - Kr. 330
Tvangsflytning af båd i vand (efter fristudløb) - Kr. 660
Pladsleje pr. dag (efter fristudløb) - Kr. 80
Udsendelse af rykkerskrivelse - Kr. 125
Indgåelse af fastliggerkontrakt - Kr. 275
Fastliggerbidrag pr. person pr. ½ år - Kr. 385
Brug af kranplads ved egen vognmand - Kr. 350

 

Som andelshaver har du krav på en plads i Roskilde Havn som anvises af havnefogeden. Havnepladsen må ikke benyttes til både, hvis størrelse overstiger det officielle mål for havnepladsen. Skulle du få behov for en større plads skal du skrives op på en rokeringsliste.

Enhver andelshaver er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for den båd, der benytter den pågældende havneplads. Andelshaveren skal samtidig med betaling af det årlige driftsbidrag dokumentere, at forsikringen er tegnet og i kraft. Størrelsen af den pligtige minimumsforsikringssum fastsættes hvert år af bestyrelsen.

 båd2

Driftsbidrag og andre takster fastsættes med bindende virkning af bestyrelsen. Ved fastsættelsen kan der tages hensyn til bådpladsens størrelse, beliggenhed, anvendelse af servicefaciliteter m.v. Afgift for bådpladser på land fastsættes med udgangspunkt i udgiften ved en havneplads.

En andelshaver kan udleje sin havneplads i indtil to år. Udlejning sker efter reglerne i § 12.1. i vedtægterne. Anmodning om udlejning skal fremsættes for og godkendes af bestyrelsen, som også skal godkende vilkårene herfor. I tilfælde af andelshaverens udstationering eller flerårige langture o.l. kan dispenseres fra tidsbegrænsningen. Lejeren af havnepladsen indbetaler lejen til Roskilde Havneselskab, der modregner lejen i andelshaverens driftsbidrag og udbetaler evt. overskud til andelshaveren. (10.2) Bestyrelsen kan anvise gæstepladser for fremmede sejlere, i det omfang havnens kapacitet tillader det. Andelshavere råder således ikke over havnepladsen i det omfang, den ved sejlads er vakant.

Ved salg af andel kan havnekontoret være behjælpelig med salget og information om fremgangsmåde. Du kan også vælge selv at forestå handelen, hvilket i så fald skal ske efter reglerne i § 12 i vedtægterne.

Praktiske detaljer om optagning, søsætning, masteskur, stativ, strøm osv. kan du finde i havnens håndbog.

infoskilte

Underkategorier

  • Beslutninger

    Referater fra genneralforsamlinger samt generelle beslutninger vedrørende havnen som helhed

  • Regnskaber

    Regnskaber fra genneralforsamlinger

  • Info

    Blog med information til andelshavere