face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login

Kranteamet består af frivillige hjælpere, som er instrueret i brugen af bådkranen. Kranteamet er således ansvarlig for sikkerheden når der søsættes eller optages både. Man bedes derfor respektere og efterkomme teamets anvisninger.

Har du lyst til at lære flere andelshavere at kende og være en del at det sociale liv på havnen?

Havnen efterlyser flere frivillige hjælpere og hvis du har lyst til at være med i arbejdet på havnen, er du meget velkommen til at kontakte havnefogeden.

Som tak for hjælpen afholder vi hvert år en fest, hvor alle som har hjulpet til med arbejdet på havnen, inviteres med ledsager.
Festen går under navnet Afsavnsfest.

Vores hyggelige tirsdagsklub.

Kender du ikke konceptet, går det ud på at vi mødes på havnekontoret til en ostemad og kaffe, hvorefter vi arbejder 2-3 timer på havnen med forefaldende arbejde.
Vi startede op i 2016 og fik lavet ganske mange opgaver. 
Vores søjlesvingskran fik nyt tag, vi fik nye bukke til mastepladsen, pladsbredder blev sat på pælene på A, B og C broen. Bådtraileren blev slebet og malet, indgangspartiet ved havnkontoret blev pudset op og mange andre nyttige ting blev gjort. Siden er det blevet til meget mere.

Har du tid og lyst til at deltage er du velkommen. Du bestemmer selv hvor meget og hvor tit.
Ring eller skriv til Sven eller Henriette på havnekontoret, hvis du vil deltage.
Og husk - alle som hjælper til på havnen bliver inviteret til vores årlige Afsavnsfest.


O
pfordring til at deltage i de forskellige grupperinger under havneselskabet!


gang i kosten

There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Underkategorier

  • Beslutninger

    Referater fra genneralforsamlinger samt generelle beslutninger vedrørende havnen som helhed

  • Regnskaber

    Regnskaber fra genneralforsamlinger

  • Info

    Blog med information til andelshavere