face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login

Sorteringsbeskrivelse

Olie og kemikalieaffald; - Afleveres i grønne miljøcontainere på servicekajen.
..Sorteres i følgende kategorier:

  • Ren spildolie (motor-, gear- og smøreolie UDEN VAND) 
  • Bundvand med olie, spildolie med højt vandindhold
  • Oliefiltre
  • Tomme oliedunke 

 olie-rester

 

Toilettømmerstation

dsc01659


 

 

 

 

 

 

 

 


Havnen har en mobil og en stationær toilettømmer. Både, der ønsker tømning af holdingtank eller spildevandstank, skal benytte den opsatte toilettømmerstation ved servicekajen. Anlægget er selvbetjent og gratis. Betjeningsvejledning sidder på toilettømmeren.


Fra 1. december og til 1. maj er anlægget slukket og havnens mobile toilettømmerstation skal benyttes.

dsc01660Funktionsbeskrivelse for den stationære station ved servicekajen: Slagen skal altid være fyldt med vand (VIGTIGT) for at sikre kompressionen. Tilslut slangen til bådens udsuningsventil. Start toilettømmeren på den grønne knap, og åben for håndtaget på slangen. Når tanken er tom drejes håndtaget til luk, tryk på den røde knap på stationen og tag slangen op. Slangen skylles herefter i ferskvand så den er klar til næste bruger.

 

Sorterings beskrivelsemalingrester2

Malingbøtter, malingreteser, pensler og bakker placeres i grønne rullende container ved olietanken på servicekajen
men IKKE spraydåser og dåser med ætsemærker som skal afleveres på KARA.