face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login

pudsleplads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Der er etableret 2 ”puslepladser”

Der er etableret 2 ”puslepladser” på sydvest siden af den første flydebro/adgangsbroen i Nyhavn. Hensigten er at man kan fortøjre her og f.eks. polere fribord, eller læsse/losse i forbindelse med længere sejlture. Der må ikke slibes eller laves andet som kan påføre de næmestliggende både støv- eller støjgener og der skal være fri og uhindret passage på broen. Spørg dem hvis de er der, og lad os bevare vores gode fællesskab – vis hensyn.

Jeg vil forsøge med almindelig selvjustits vedrørende hvor lang tid man bliver på puslepladsen, men det er ikke hensigten at båden kan henligge natten over.                    Kenneth

Ramme

NU ER HAVNEN DER

havn
Så har havnebyggerne forladt havnen!

Der er fotsat en del færdiggørelse, som kommer til at løbe hen over vinteren, så alt er parat til den nye sæson.

Mange både står på vinterpladsen, eller på Dyrskuepladsen og venter på forårets komme.
Her er et link til råd om klargøring og et om brand ombord.

 

 

 

 

Roskilde havn får sølvmedalje i DM i Marinaer

de5

NM Insight Analyse har foretaget en undersøgelse af dels hvad sejlere lægger vægt på når de kommer i havn dels hvilke havne sejlerne uofficielt bruger tid på at rose og beskrive. På den baggrund har de kåret de 3 bedst vurderede lystbådehavne i landet. De trækker også de delelementer fra undersøgelsen frem som er “vigtigst” for de mennesker der har taget sig tid til at deltage i undersøgelserne. Se undersøgelsen her.