face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login

Ekstraordinær generalforsamling vedr. havneudvidelse

Kære andelshaver
Der indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling mandag den 24.11.2014 kl. 19. (18.30) i Roskilde Sejlklubs lokaler.

Der er udsendt mail med dagsorden, redegørelse, beslutningsforslag og materiale vedr. udvidelsen.

Bestyrelsen opfordrer alle til at møde, idet der henledes på vigtigheden af denne generalforsamlings beslutningen, da det vedrører alle andelshavere, indskydere og havnens økonomi.

Har du ikke mulighed for selv at deltage, kan du bruge fuldmagt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Roskilde Havn


Vikinger-bundenRoskilde Havn udvider med 90 pladser

I forbindelse med den forestående havneudvidelse som forventes at stå klar juni i år, arbejdes der i disse dage på marine arkæologiske undersøgelser, som skal kortlægge havbunden for mulige spændende efterladenskaber fra vikingetiden. Det er jo netop i dette område at man tidligere har fundet vikingeskibe.
I første omgang har Orbicon (rådgivende ingeniører inden for miljø, byggeri og konstruktionsarbejder) foretaget seismiske målinger og pinget efter objekter i bunden.
Det betyder at der er dannet et billede af overfladen i området, således at man kan se de objekter som ligger på overfladen af fjordbunden. Billedet viser en del gamle fortøjningsklodser bildæk og andre mindre objekter, hvoraf ingen ligger i vejen for havneprojektet.
OversigtsplanHerudover viser pinger-data en del objekter som befinder sig fra en ½ til 2,5 meter under fjordbunden. Marin Arkæologisk afdeling er nu i gang sammen med Havneselskabet at lave fysisk undersøgelse af de positioner hvor havneanlægget berører – undersøgelserne forventes afsluttet i februar. (se kort)

Havneudvidelsen består af flydebroer som skal fastgøres med pæle. 23 stk. i alt. Og det er for at undgå at ramme en pæl ned i gennem et vikingeskib at man gør sig alle disse anstrengelser med at undersøge havbunden.
Selve anlægsarbejdet starter tidligst den 1. april 2015, da rammefartøjet ikke kan sejles til Roskilde før Frederikssundsbroen åbner efter vinterens reparationer. Således forventes anlægget at stå klar ultimo maj 2015.

 

BAG OM KAMERAET

Photo HH5 07

Serien om Havørredens Hemmeligheder er de mest populære fiskefilm, der er udgivet i Danmark.

Du kan nu komme til foredrag med Niels Vestergaard som fortæller om filmenes tilblivelse, og viser udvalgte klip / fraklip.

Læs mere: Bag om kameraet