Lokalplan for området

Lokalplan 603 kan findes her.

Referat af ekstraord. GF.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag d. 15/5-2012

Udvidet beslutningsreferat.

 1. Mødet startede med at Helge Kingo blev valgt til dirigent, og efterfølgende kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt, hvad ingen af de forsamlede bestred.
 1. Orla Kristensen (OK) gennemgik forslaget om ændring af vedtægterne ved tilføjelse af ny §8.6, hvis ordlyd var udsendt med indkaldelsen.

Læs mere: Referat af ekstraord. GF.


Vinteropbevaring på land

Plads til vinteropbevaring på land bestilles på havnekontoret senest 1. oktober. Opstilling på land starter medio oktober. Afhængig af hvilken plads, man står på, er der tidsfrister for, hvornår man senest skal være i vandet igen. Da Roskilde Kommune kræver landarealerne rengjort og ryddet for stativer m.v. til fastsatte terminer, er det nødvendigt, at bådene er fjernet et par dage før fristernes udløb.

De arealer, der anvendes er:

 • Busholdepladsen fra 1. oktober til 30. april.  Pladsen anvendes til større både.
 • Midtercirklen på ”Bananen” fra 1. oktober til 30.april Pladsen anvendes til mindre og mellemstore både.
 • Vindeboder (grusarealet ved gasværk) fra 1.oktober til 30.april. Pladsen anvendes til mindre og mellemstore både.
 • Parkeringspladsen Skt. Ib fra l. oktober til 28. maj. Pladsen er forbeholdt træbåde.
 • Dyrskuepladsen til de som ønsker at få deres båd under tag. Hør havnekontoret for priser og tider.

Bådene opstilles i den rækkefølge, hvori de tages op, og stilles med en afstand mellem bådene på max. 75 cm. Dette princip anvendes for at undgå spildplads.

Betaling for vinterplads udregnes efter antal kvadratmeter af bådens totale længde x bredde, forhøjet til nærmeste hele m2.

Ønsket tidspunkt for optagning til vinteropbevaring, skal vælges på havnens hjemmeside under punktet optagning (denne menu kommer kun frem såfremt man er logget ind). Det er også muligt at aftale en tid på havnekontoret.

El vil være tændt i dagtimerne. Der må under ingen omstændigheder bruges strøm uden at man er til stede.
Vandet lukkes når frosten indtræder.


Vinteropbevaring i vand

Efter aftale med havnefogeden kan båden overvintre i vandet på særlig anvist plads. Takst i henhold til ”Takster Roskilde Havn”

Skal din båd stå tørt i vinter?

Du har mulighed for, at din båd kan stå tørt og godt under tag på Dyrskuepladsen.
Der er adgang til strøm og vand. Området er lukket af for offentlig adgang.
Prisen er ca. 400 kr. pr. løbende meter båd for opbevaringen, kørslen foretages kollektivt og afregnes via havnekontoret.

På denne side vil vi give råd og vejledning i brugen af Roskilde Havneselskabs Hjemmeside,

Denne side bliver opdateret efterhånden som vi bliver spurgt og selv opdager nye muligheder.
RHS Forside


Grundlæggende er der Login, rette egne data, og Bloggen,
her er en PDF til print, som forklarer disse temaer.


På hjemmesiden er der områder
som kun er forandelshavere.RHS login

For at komme til disse sider skal man være logget ind. Det gør du på forsiden nederst i venstre hjørne.
Du har også fået en mail med: 
“Brugernavn” og “Adgangskode”
det skal du bruge for at kunne logge på.

Du kan se når du er logget ind, så vises dit navn
og i menuelinjen ovenover tilføjes ekstra linier f.eks.
søsætning, referater under andelshavere m.m.


 

Kranhåndtering

Sikkerhekran-roskilde2den går forud for enhver brug af kranen.
Alle som arbejder med kranerne skal være iført sikkerhedshjelm, sikkerhedssko samt arbejdshandsker. Kontroller at manøvregrej, joystick m.v. er intakt og fejlfri. Kontroller herefter højdestop. Den sidste halve meter skal der køre stille og roligt, så du kan nå at stoppe hvis højdestoppet er defekt.

Hejs herefter krogen ned. HUSK at krogen aldrig må røre jorden da wiren kan springe skæringer over oppe på wiretromlen, hvilket vil medføre en defekt wire som vil springe. Kontroller altid at bærestropper er uden defekter og at bolte er spændt i åget.

Kranføreren skal kende vægten på byrden/båden og kontrollere at løftegrej og hjælpeudstyr har den fornødne brudstyrke.

 • Der må udelukkende laves lige vertikale løft. Skæve løft f.eks at trække en byrde over jorden er ikke tilladt.
 • Personløft med kranen er som udgangspunkt ikke tilladt.
 • Inden løftet skal man sikre sig at alle som ikke har del i arbejdet skal fjernes fra området.
 • Ved brug af bådflyttervognen skal man være to til at navigere rundt på pladsen da føreren af bådflyttervognen ikke har mulighed for at orientere sig bag ved båden.

Respekter det frivillige kranteam som ikke arbejder for dig, men som har stillet sin arbejdskraft til rådighed for havnen!

Underkategorier

 • Beslutninger

  Referater fra genneralforsamlinger samt generelle beslutninger vedrørende havnen som helhed

 • Regnskaber

  Regnskaber fra genneralforsamlinger

 • Info

  Blog med information til andelshavere

Hvem er "online"

Vi har 84 gæster gæst(er) og ingen medlemmer medlem(er) online