Fiskeevent

Denne undersøgelse vil være den første af sin art, og forsøge at give en vurdering af prædationen på kysten/fjorden. Metoden der vil blive brugt, er en kombination af radio- og akustisk telemetri, idet denne metode erfaringsmæssigt giver de sikreste estimater af prædationen.

Små havørreder 25-35 cm vil blive fanget (stang og krog uden modhager) i Roskilde Fjord og mærket med implanterede radiosendere med ca. 200 dages levetid.

ROLK vil samle en lang række lystfiskere fra bl.a. Fishing Zealand og fra en række fiskeklubber i Roskilde Fjord. Gennem denne weekend skal der indfanges ca. 100 havørreder. I Kattinge Vig vil der sejle både rundt, med folk fra DTU, som vil indoperere en chip i fiskene. De kan sættes skånsomt ud bagefter. Vi forventer, at kunne dække hele området i Kattinge Vig med lystfiskere, som vil opleve dette helt specielle event. I forbindelse med gennemførelse af fiskeevnten, vil vi sætte fokus på plastforurening i fjorden. Alle lystfiskere der deltager, vil efter endt fiskeri samle plast på vejen hjem:

Knæk og bræk

Niels Jepsen/DTU – Uffe Clemmensen/ROLK