GÆSTEPLADSER

Under 10 meter:
Pr. døgn - Kr. 120
Anløbskort, 10 anløb - Kr. 990
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 2640
2. og følgende måneder forudbetalt *) - Kr. 2380
10-14 meter:
Pr. døgn - Kr. 140
Anløbskort, 10 anløb - Kr. 1180
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 3120
2. og følgende måneder forudbetalt *)- Kr. 2810
14 - 18 meter:
Pr. døgn - Kr. 160
Anløbskort, 10 anløb - Kr. 1350
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 3600
2. og følgende måneder forudbetalt *)- Kr. 3240
Over 18 meter:
Pr. døgn - Kr. 220
Anløbskort, 10 anløb - Kr. 1860
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 4800
2. og følgende måneder forudbetalt *)- Kr. 4320
   *) + el-forbrug efter måler

SLÆBESTED
Årskort (1. april – 15. november) - Kr. 1100

ØVRIGE YDELSER

VINTEROPBEVARING Andelshavere Ikke-andelshavere
     
Vinterplads på land pr. m2 Kr. 50 Kr. 120
     
Vinterplads i vand pr. m2 Kr. 30 Kr. 3500 op til 8 m
    Kr. 4000 op til 12 m
Oplæg mast/bom i mastehus Pr. mast Kr. 165 Kr. 220
     
SØJLEKRAN m.m.    
Optagning og søsætning v/ teams Kr. 0- Kr. 880 *)
Optagning og søsætning v/ RHS (< 10t) Kr. 165 Kr. 880
Serviceløft til havnekaj v/ RHS **) Kr. 165 Kr. 880
Brug af bådvogn pr. gang Kr. 165 Kr. 330
Brug af ny mastekran *) – pr. operation Kr. 110 Kr. 110
*) Efter aftale med Havnefogeden **) Efter 16- +50%  
     
LILLE EL-KRAN    
Brug af kran m. el-spil Kr. 0 Kr. 330
     
SPULING    
Spuling ved optagning Kr. 110 Kr. 220
Spuling ved serviceløft *) Kr. 220 Kr. 440
*) Rabat ved spuling af flere både    
     
STATIVER    
Køb / leje af brugsret for andelshavere   Lejepris pr. år
Sejlbåd under 5 tons  Kr. 745 Kr. 950
Sejlbåd over 5 tons  Kr. 985 Kr. 1195
Motorbåd under 10 tons  Kr. 745 Kr. 950
Motorbåd over 10 tons  Kr. 985 Kr. 1195
Leje for ikke-andelshavere: Leje pr. dag: Minimum:
  kr. 55 kr. 200