rejer1

Hesterejen lever i flokke i alle danske farvande.
Den bevæger sig ved at bruge benene.
Hesterejens fjender er bundfisk.

 krabbe2

Krabber er oftest bredere, end de er lange, hvilket gør dem i stand til at løbe hurtigt sidelæns.
Deres kropsform giver desuden krabberne mulighed for hurtigt at grave sig baglæns ned i løs bund,
hvor de kan skjule sig og ligge på lur efter bytte.
Der findes ca. 5.000 krabbearter verden over. Særlig mange arter finder man i de tropiske koralrev.

krabbe2
      Krabber er oftest bredere, end de er lange, 
      hvilket gør dem i stand til at løbe hurtigt sidelæns.