Miljø og sikkerhedspolitik for Roskilde havn

Det er Roskilde Havneselskabs erklærede mål at forpligtige sig til:

At overholde alle gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser, herunder egne reglementer og regelsæt.

Løbende systematisk at forbedre havnens miljø- og sikkerhedsforhold.

Forebygge brand-, personlige, naturmæssige og materielle skader og ulykker på havnens sø- og landområde.

Hurtigt og effektivt at afhjælpe ovennævnte skader og ulykker som evt. måtte opstå.

Altid forsøge at optimere de mest energi- og miljørigtige installationer og foranstaltninger.

Med havneselskab menes der såvel bestyrelse, ansatte, andelshavere samt lejere der færdes på havnen.

Havnens sø- og landområder dækker over bygninger, vand- og havneareal iflg. lokalplanen, fartøjer, opbevaringspladser, servicekaj samt de arealer der knytter sig hertil.

 

Her kan du se nogle af regler som gælder for Roskilde Havn

     Tips til Bådejere
     Miljøregler
     Miljø-forebyggelse