Roskilde Havneselskabs bestyrelse

 NES

Formand Niels Erik Sørensen
Pensioneret søofficer.
Født i Roskilde i 1950 og opvokset ved fjorden, sejlet optimistjolle, juniorbåd og IF.
Nu Hanse 375. Meget tursejlads og lidt kapsejlads.
Gift med Birgitte, en søn Mads, der ligeledes er tidligere optimistdreng i RS.
Sejlet på 6 af verdenshavene som søofficer og været udstationeret i USA, UK, Italien og Grønland.
Nu bosat ved fjorden i fru Birgittes barndomshjem med kig til havnen

Ansvarsområder:
Daglig kontakt til havnefoged.
Fordeler arbejdsopgaver til arbejdsgrupper.
Indkalder til drifts- og bestyrelsesmøder.
Husudvalget
FLID

          Bjarne

Næstformand Bjarne Westerberg

Driftsgruppen

Vedtægtsændringer og fastliggerkontrakter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Jesper

Bestyrelsesmedlem Jesper Bruhn Johansen

Driftsgruppe teknik og alm. vedligeholdelse af havn.

 Ludvig Meinild

Bestyrelsesmedlem Ludvig Meinild
Husudvalg og ad-hoc opgaver.

 Uffe-RHS

Bestyrelsesmedlem Uffe Clemmensen
Jeg har været andelshaver siden 1995 og vi har sejlet i vores dejlige sejlbåd Josephine i rigtig mange år. I mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med forskellige områder, samt haft egen virksomhed indenfor Sundhedsområdet og er medejer af en biometrisk sikkerheds virksomhed. Min bestyrelsespost vil jeg bruge til at arbejde for en fortsat udvikling af Roskilde havn og havneområdet. 


 Michael

Bestyrelsesmedlem Michael Scäffer Olesen

Fjordudvalget.
Havneforum

Havneudvidelsesgruppen.

 Fritz

Suppleant Fritz Runge
Ad-hoc opgaver.

 Carsten Stigaard

Suppleant Carsten Rughave Stigaard
Ad-hoc opgaver.