Roskilde Havneselskabs bestyrelse

 NES

Formand Niels Erik Sørensen
Pensioneret søofficer.
Født i Roskilde i 1950 og opvokset ved fjorden, sejlet optimistjolle, juniorbåd og IF.
Nu Hanse 375. Meget tursejlads og lidt kapsejlads.
Gift med Birgitte, en søn Mads, der ligeledes er tidligere optimistdreng i RS.
Sejlet på 6 af verdenshavene som søofficer og været udstationeret i USA, UK, Italien og Grønland.
Nu bosat ved fjorden i fru Birgittes barndomshjem med kig til havnen

Ansvarsområder:
Daglig kontakt til havnefoged.
Fordeler arbejdsopgaver til arbejdsgrupper.
Indkalder til drifts- og bestyrelsesmøder.
Husudvalget
FLID

          Bjarne

Bestyrelsesmedlem Bjarne Westerberg

Driftsgruppen

Vedtægtsændringer og fastliggerkontrakter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Jesper

Bestyrelsesmedlem Jesper Bruhn Johansen

Driftsgruppe teknik og alm. vedligeholdelse af havn.

 Ludvig Meinild

Bestyrelsesmedlem Ludvig Meinild
Husudvalg og ad-hoc opgaver.

Kenneth

Bestyrelsesmedlem Kenneth Aaagard
Husudvalg og ad-hoc opgaver


 Michael

Næstformand Michael Scäffer Olesen

Fjordudvalget.
Havneforum

Havneudvidelsesgruppen.

 Fritz

Suppleant Fritz Runge
Ad-hoc opgaver.

 Carsten Stigaard

Suppleant Carsten Rughave Stigaard
Ad-hoc opgaver.