Masteskuret

Master kan kun opbevares i mastehuset.
Alle master, som henlægges i mastehuset, skal være påsat vandfast mærke med navn og tlf. nr.. Salingshorn, antenner m.v. skal afmonteres inden oplægning i mastehuset. Tunge master skal lægges på de nederste hylder og lette på de øverste.

Af- og tilrigning af master kan ske på pladsen foran ”Snekken” og skal ske inden for 24 timer.

Både som står med masten på om vinteren, skal sikre alle fald og liner således at de ikke "klapre". Der skal påsættes ekstra ben på stativet i den ende hvor masten er. Herudover skal båden sikres forsvarligt i stativet.
Hvis masten anbringes på båden, må den ikke være til gene for krankørsel på kørevejene, dvs. masten må ikke være længere end bådens overaltlængde.

Priser for masteopbevaring fremgår af takstbladet ”Takster Roskilde Havn”.
masteskur