Stativerne

Havnen opererer udelukkende mestativerd én stativtype.
Der er således ikke mulighed for at benytte eget stativ på havnens område uden forudgående aftale med havnefogeden. Disse skal i så fald være væk fra havneområdet, samt Skt. Ibsvej senest den 15. maj, hvorefter de bliver fjernet for ejers regning.

Der er brugsaftaler for en del af stativerne, men herudover er de resterende til diposition primært for andelshaverne.

Havnen disponerer over 5 tons stativer og 10 tons stativer. Kranen kan løfte 10 tons. Både over 10 tons vil ikke kunne kommer på landet med havnens kran. Både over 10 tons kan kortvarigt stå på land for klargøring. Skal i så fald kranes med mobilkran. 

For andelshavere skal havnekontoret have besked på om stativ skal benyttes for den kommende sæson inden den 1. oktober. Havnen disponerer over 250 stativer og det er "FØRST-TIL-MØLLE" princippet.