Bådvognen

Bådvognen kan løfte og flytte alle både som står på havnens stativer.