El i båden

Instruktioner for tilslutning til elforsyningen.

I havnen er det muligt, såfremt der er ledig kapacitet, at tilslutte din båd gennem en direkte, jordforbundet tilslutning til det landbaserede elforsyning.

For at minimere risikoen for brand skal der være en person om bord, når der forbruges strøm.
Det er dog tilladt at oplade batterier, uden at der er nogen ombord på båden, normalt kun 1 døgn.

Ved længere tids forbrug/opgaver (vinter i vand).
Oprettelse, depositum, målerleje og forbrug betales i henhold til takstblad.

Havnepersonalet vil demontere ledninger for hvilke, der ikke er indgået aftale.

el-relae