Vinterhavn-ny2Ordensreglement.I henhold til aftale mellem
Roskilde Kommune og
Roskilde Havneselskab
varetager Havneselskabet
ved havnefogeden
kommunens interesser
i dette reglement.
Håndbogskortet
Gode råd kan hentes her!
10 gode råd!