Havneassistent søges til fuldtidsstilling på Roskilde Havn

Roskilde Havneselskab AMBA, som forestår driften af det samlede havneanlæg i Roskilde, søger en fuldtids havneassistent.

Arbejdsopgaverne er mangeartede, men består i hovedtræk af:

  • Bådhåndtering med søjlesvingkran og bådvogn – evt. nødvendige certifikater bekostes af havneselskabet
  • Tilsyn med og reparation/nybygning af broer, materiel og anlæg – håndværksmæssige opgaver
  • Servicering af andelshavere, gæstesejlere og havnens øvrige brugere – gode kommunikative evner er en stor fordel
  • Lettere rengøringsopgaver og affaldsindsamling
  • Afløsning af havnefogeden ved dennes fravær. Dette indebærer bl.a. anvendelse af havnens administrationssystem (Harba/BEAS) samt besvarelse af mails og telefonopkald.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med havnefogeden og havnens øvrige medarbejdere.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, men der skal påregnes variable/fleksible arbejdstidspunkter afhængig af sæsonen, ligesom der må påregnes weekendarbejde.

Ansættelse sker på funktionærvilkår, og lønnen aftales individuelt.

Alle med interesse for stillingen opfordres til søge. Som udgangspunkt foretrækkes dog kandidater, der har erfaring med arbejdsopgaverne helt eller delvist.

Vi vil gerne modtage din ansøgning senest 15. januar 2024, med henblik på en opstart omkring 1. marts 2024.

Ansøgning og spørgsmål sendes til havnefogeden: havn@roskildehavn.dk