Gæstesejlere

 

Til gæstesejlere

Pr. 20. maj skal der atter betales havnepenge. Automaten er opstillet ved Roskilde Sejlklub på Promenaden. Toiletter og bad kan benyttes og du kan finde koden på kvitteringen når du betaler havnepenge. Du kan frit benytte strøm og vand på broerne samt toilettømmer på servicekajen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DM i Marinae

Roskilde havn får sølvmedalje i DM i Marinaer

de5

NM Insight Analyse har foretaget en undersøgelse af dels hvad sejlere lægger vægt på når de kommer i havn dels hvilke havne sejlerne uofficielt bruger tid på at rose og beskrive. På den baggrund har de kåret de 3 bedst vurderede lystbådehavne i landet. De trækker også de delelementer fra undersøgelsen frem som er “vigtigst” for de mennesker der har taget sig tid til at deltage i undersøgelserne. Se undersøgelsen her.

Fiskeevent

Stort fiskeevent
Forskningsforsøg i Kattinge Vig!

Lørdag og søndag 3. og4. oktober

rred

DTU Aqua, ønsker af få klarhed over skarv-prædationens indflydelse på havørredbestanden. Tidligere undersøgelser mange steder i landet har vist, at prædationen fra skarv gør et stort indhug i både vilde og udsatte ørreder, og dermed direkte forringer mulighederne for at lystfiskeri efter disse. Prædationen på smolt, mens de vandrer ud, er veldokumenteret og ligger på omkring 50 %. De seneste år er der kommet et stigende antal beretninger/observationer af skarv, der jager små havørreder på kysten og mange mindre ørreder har mærker efter skarv-næb. Det er seniorforsker Niels Jepsen der er ansvarlig for undersøgelsen.

Læs mere: Fiskeevent

Indsejlingslys

Nye indsejlingslys i Roskilde Havn

lys2

lys1

Havnen har i samarbejde med Fjordudvalget valgt at nedlægge det røde ledelys, og erstatte det med indsejlingslys plaseret på molehovederne.

To grønne, et placeret på henholdsvis bro F og bro C.
Herudover to røde, et placeret på Museumshavnen og et på broen ved Sagafjord

Disse vil være klar til pr den 4. august

 

Covid 19

Havnekontoret er åbent igen.

Havnekontoret er åbent igen men vil dog fortsat helst modtage mails eller SMSér frem for personlig henvendelse.