Få hurtigt svar på dit spørgsmål

Vi har travlt på havnekontoret i sejlsæsonen, og har derfor ikke altid mulighed for at besvare telefonopkald og e-mails så hurtigt som vi gerne ville.

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål og svar på denne side, med håb om at det kan hjælpe dig hurtigt videre.

Finder du ikke det du skal bruge, så spørg den venlige sejler på nabobåden – eller skriv/ring til havnekontoret, så gør vi hvad vi kan for at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Søsætning, optagning og opbevaring af både

Havnens slæbested er beregnet til trailerbårne både. Den totale belastning må ikke overstige 2500 kg. – slæbestedet er relativt kort, så søsætning ved lavvande kan være umuligt.

Slæbestedet er spærret med en bom, og adgang til bommen kan købes via linket herunder.

Bemærk at der på grund af Natura 2000 området ikke må søsættes vandscootere eller hurtigtgående planende motorbåde.

Broen ved slæbestedet skal friholdes til både, der skal benytte slæbestedet og må derfor kun benyttes til kortvarige anløb (max. 15 min.)

> Køb adgangskode til slæbestedet

Havnefogeden åbner for kalenderen til bookning af optagning, efter princippet ”først til mølle”. Båden skal være forberedt til optagningen (se ”Hvordan forbereder jeg min båd til vinteren”). Du skal være klar til optagning 30 minutter før det tidspunkt du har booket.

Du har ansvaret for at anvise stroplængder og -placering, samt anvise hvordan båden skal placeres i stativ. Hav meget gerne fotos fra tidligere løft, og markér på fribordet hvor der skal løftes.

Kranføreren har til enhver tid ret til at nægte at løfte båden hvis han ikke finder det forsvarligt.

Vejledning til bådoptagning og søsætning ved frivillige teams

Vinteroptagning sker typisk fra primo oktober og frem til midten af november. Bookning af krantid sker via Harba. Både som optages først kommer som udgangspunkt i vandet igen til sidst.

Det er dit ansvar at anvise bådens løftepunkter og placering i stativ, da optagningen foretages af frivillige medlemmer af havnen. Du skal hjælpe til under selve bådoptagning.

Bådene placeres i stativer hvorefter de køres med trucken til vores vinteropbevaringspladser. Det er suverænt de frivillige hjælpere og havnefogeden, der bestemmer bådenes placering på vinteropbevaringspladserne.

Vejledning til bådoptagning og søsætning ved frivillige teams

Efter aftale med havnefogeden kan båden overvintre i vandet på særlig anvist plads. Roskilde Havn tilbyder pladser i vandet om vinteren, både til andelshavere og til vinterlejere.

Vi opfordrer til at du overvejer at lade din båd blive i vandet om vinteren. Der er mange flotte sejldage om vinteren og i det tidlige forår, og det er ikke så ”farligt” som mange tror.

Når der bookes til optagning, er man samtidig sikret et stativ og en plads på land.

Afhængig af hvilken plads, man står på, er der tidsfrister for, hvornår man senest skal være i vandet igen.

Da Roskilde Kommune kræver landarealerne rengjort og ryddet for stativer m.v. til fastsatte terminer, er det nødvendigt, at bådene er fjernet et par dage før fristernes udløb.

De arealer, der anvendes er:

 • Busholdepladsen fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til større både.
 • ”Bananen” fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til mindre både.
 • Vindeboder (grusarealet ved gasværk) fra 1.oktober til 11. maj. Pladsen anvendes til mindre både.
 • Parkeringspladsen Skt. Ibs Vej (Ormegården) fra l. oktober til 28. maj. Pladsen er forbeholdt træbåde.
 • Dyrskuepladsen til de som ønsker at få deres båd under tag (spørg havnekontoret for priser og tider).

Bådene opstilles som udgangspunkt i den rækkefølge, hvori de tages op, og stilles med en afstand mellem bådene på max. 75 cm. Dette princip anvendes for at undgå spildplads.

Betaling for vinterplads udregnes efter antal kvadratmeter af bådens totale længde x bredde, forhøjet til nærmeste hele m2.

El og vand på vinterpladserne vil være tilsluttet i dagtimerne frem til den 1. december og igen fra 15. marts.

Vigtigt! Der må under ingen omstændigheder bruges strøm uden man er til stede.

Roskilde Havn opererer udelukkende med én stativtype som kan transporteres med havnens bådvogn, og vi har i alt ca. 250 bådstativer i forskellige størrelser.

Det tilstræbes til enhver tid at have tilstrækkeligt antal stativer til dem som vil på land, men det kan ikke garanteres.

Der er ikke mulighed for at benytte eget stativ/trailer på havnens område uden forudgående aftale med havnefogeden.

 1. Klik på ‘Log ind’ i menuen her på hjemmesiden
 2. Udfyld dit brugernavn eller e-mail samt adgangskode og log ind
 3. Vælg ‘Book et kranløft’ i menuen til venstre
 4. Udfyld de krævede felter
 5. Tryk ‘Book og betal’ (Der er kun betaling når der bookes til optagning)
 6. Du modtager efterfølgende en e-mail med bekræftelse af din reservation.

Havnefogeden godkender reservationen normalt indenfor 2-3 dage, hvorefter du modtager den endelige bekræftelse.

Log ind nu og book kranløft

Roskilde Havn råder over to kraner – en søjlesvingskran, som kan løfte både op til 10 ton, og en mastekran som er udstyret med to el-betjente løftekroge.

Den ene inderste løftekrog kan løfte småbåde op til 2.500 kg. og den anden og yderste løftekrog er udelukkende en mastekran som kan løfte 125 kg.

Mastekranen kan ved udligger forlænges, så den kan bruges til lange master.

Nøglekort til betjeningen af mastekran kan købes ved havnekontoret.

Søsætning af både sker typisk fra ca. 1. april til ca.15. maj. Søsætning bestilles via Harba app’en. De både der står forrest på vinterpladsen, skal være klar til første søsætning, med andre ord: ”først op – sidst i”.

Det forventes at du er bekendt med bådens løftepunkter, da søsætningen foretages af frivillige medlemmer af havnen – og du skal som hjælpe til ved søsætningen

Landpladsen skal – når den efterlades – være ryddet og fejet, så der ikke efterlades noget, som kan være til skade for andre (for eksempel søm, skruer, maling m.v.).

Evt. malerklatter SKAL fjernes.

Vejledning til bådoptagning og søsætning ved frivillige teams

Bådkranen kan løfte op til 10 tons, og der er også et lille mastespil på den som kan løfte op til 2 tons. Man skal være godkendt af havnefogeden til selv at måtte betjene den, og hvis man ikke har fornødent krancertifikat, må man kun løfte op til 8 tons. Der er hjelmpåbud ved anvendelse af kranen.

Det koster et gebyr at anvende kranerne – se prisliste. Den store kran skal man booke tid til hos havnefogeden, mens den lille anvendes ”først til mølle”.

For de fleste drejer det sig om at give båden en ny omgang bundmaling, skifte zinkanoder, polere fribord/overbygning, samt efterse rig/mast/motor. Hvis du har stået på land, er der adgang til strøm og vand i aftalte perioder.

Det er vigtigt at vinterpladsen på land efterlades totalt ryddet og rengjort når båden er søsat. Har du været i vandet om vinteren, så kan du mod betaling bestille et serviceløft (eller gøre det selv – se brug af kran) og stå på servicekajen et par dage og få gjort det nødvendige.

Salingshorn samt løse stag, vanter, antenner m.m. skal demonteres før oplæg i mastehus.

Korte og lette master skal lægges på de øverste/nederste hylder, de midterste hylder skal være ledige til de tunge master.

Alle master skal være forsynet med manilamærke med ejers navn, adresse samt tlf. nr. (Manilamærker finder du i mastehuset).

Master som er for lange til, at de kan håndteres forsvarligt af den ”lille” mastekran, kan efter aftale klares med den ”store” på søjlekranen, bare ikke på optagningsdage. Aftal nærmere med havnekontoret.

Vi har slibemaskiner/girafsliber med støvsuger som kan lejes. Derudover har vi diverse værktøj, svejseværk, rullestillads mv. som kan lånes efter nærmere aftale.

Slibning af bundmaling skal af miljøhensyn foretages med specialudstyr (se ”Regelsæt for vedligehold af både i Roskilde Havn”). Kun slibemaskine med støvsuger må benyttes. Slibemaskine (inkl. giraf) og støvsuger kan lejes hos havnefogeden. Sørg for ordentlig afdækning under båden med presenning eller anden afdækning.

Ja, men kun på den særligt indrettede spuleplads på servicekajen.

Nyttig viden og information

Bag havnehuset beliggende Strandgade 2 er der 3 timers parkering og med 4 ladere til el-biler. For enden af Strandgade mod Kællingehaven er der 30 minutters parkering.

Parkeringspladsen ”bananen” syd for Vikingeskibsmuseet og gruspladsen nord for Gasværket har ubegrænset parkering. Vejnavnet for disse parkeringsområder er Vindeboder.

Der må kun parkeres på servicekajen ved af- og pålæsning i forbindelse med båd på servicekajen, og man skal være i nærheden af bilen så den kan flyttes på anmodning.

Havnehuset er beliggende Strandgade 2, 4000 Roskilde. På orienteringskort som sidder ved starten af hver bro, er havnehusets placering markeret.

Du finder bad og toiletter i Havnehuset, hvor der er indrettet 3 pæne toiletter og 3 pæne baderum (efterlad dem venligst pænt).

Koden til Havnehuset oplyses til andelshavere og gæstesejlere.

Der er også etableret en ponton med 2 toiletter i Ø-havnen/bro D. Koden til disse er den samme som til havnehuset. Toiletterne i Ø-havnen er tilsluttet en tank på land, og bedes brugt så begrænset som muligt :-)

De offentlige toiletter i Havnehusets gavl mod Strandgade – og på museumsøen, kan også benyttes frit.

Du finder bagagevogne foran Havnehuset mod havnepromenaden, og ved udgangen til Ø-havnen. Efter brug skal vognene sætte på plads igen – tak.

Bagagevognene skal sættes på plads efter brug – tak.

Du kan fylde diesel på båden med kreditkort på servicekajen (ved siden af mastekranen).

Benzin kan ikke købes på havnen, men kan eventuelt hentes på tankstationen som ligger få hundrede meter fra havnen.

På alle broer er der monteret vandhaner, som må benyttes til bådvask med strålespids (skal man selv have) og opfyldning af drikkevandstank.

Alle opfordres til at bruge så lidt vand som muligt og sikre, at vandhanerne er lukkede efter brug.

Vand åbnes ca. den 15. april og lukkes ca. den 15. november, afhængig af frost.

Dagrenovation/restaffald afleveres i de grønne containere opstillet i ‘Kællingehaven’, ved havnehuset eller i miljøgården. Containere er aflåste med samme kode som til havnehuset.

Olie, kemikalieaffald og akkumulatorer afleveres i miljøskuret for enden af masteskuret, og sorteres efter anvisningerne på beholderne. Koden til miljøgård oplyses af havnefogeden.

Øvrigt affald kan ikke deponeres på Roskilde Havn og skal fjernes.

Havnen har en stationær toilettømmer som er placeret ved siden af mastekranen og dieseltanken på servicekajen.

Tømningsstationen er selvbetjent og gratis. Brug spanden der står ved toilettømmeren til at suge vand op med inden du starter sugning af tank, så fungerer det bedst.

Som andelshaver kan du gratis have strøm tilsluttet båden mens du opholder dig på den, samt det efterfølgende døgn – til opladning af batterier.

Hvis du ønsker at være fast tilsluttet strøm, så skal det ske via en løs el-måler som kan fås ved henvendelse på havnekontoret, og der betales herefter efter forbrug.

Som gæstesejler har du gratis strøm under opholdet.

Sørg for at ledninger placeres så de generer gående mindst muligt – og at de ikke ligger i vandet.

Det er kun tilladt at bruge gas- og el-grill, og kun hvis dette kan foregå forsvarligt og uden gener for andre.

Der må ikke grilles på træbroer, nokker osv. – dog må man gerne gøre det på flydebroer med betonoverflade. Vi henstiller dog til at man griller på båden. Ved havnehuset er opsat 2 stk. grill som også frit kan anvendes.

Der er ikke wi-fi på havnen. Hvis du har brug for wi-fi til at komme i kontakt med nogen, så henvend dig til havnefogeden.

Servicekajen ved kranerne er forbeholdt både der skal tanke diesel, have udrustning om bord, tømme spildevandstank, sætte mast på osv. Normalt må der kun tages ophold i højst 2 timer, og båden skal være bemandet. Aftal tidspunkt for reparation med havnefogeden, så du er sikker på at der er plads.

Derudover anvendes servicekajen til både som skal repareres, og hvor det er vigtigt at der er nem tilgang af mekaniker, reservedele og lignende. Dette skal altid aftales med havnefogeden.

Bemærk i øvrigt, at havnen ikke tilbyder assistance til reparationsopgaver af nogen art.

Slæbejoller m.m. må kun anbringes ved båden, hvis det kan ske uden gene for andre fartøjer. Evt. davider må ikke stikke ud over agterpæle. I øvrigt henvises til at kontakte Roskilde Sejlklub eller ”Kællingehavens Bådelaug”, hvis fast plads ved jollebro ønskes.

Bådplads i Roskilde havn

Der udgives et takstblad hvert år den 1. april. Der skal betales et årligt driftsbidrag som afhænger af bådens størrelse, og dækker for brug af bådpladsen i sommersæsonen. Om vinteren kan man vælge at blive i vandet, komme på land, eller evt. fjerne båden helt fra havnen.

Det koster et gebyr at have båden enten i vandet eller på land på havnen. Hvis båden skal på land, tilkommer der en omkostning for at få båden taget op/i og leje af stativ.

Vand og strøm er som udgangspunkt indeholdt i driftsbidraget, men hvis du ønsker permanent strøm på båden, så skal der anvendes en måler og forbruget skal betales løbende.

Se alle priser og takster for Roskilde Havn her

Roskilde Havn er en andelshavn med 371 pladser. For at få en fast havneplads, skal du have en andel.

Der er venteliste til at købe en andel og få en havneplads, og det koster et gebyr at blive opskrevet på ventelisten – og et årligt gebyr at forblive på listen.

Hvis en andelshaver ikke skal benytte sin faste bådplads i en hel sejlsæson, kan den lejes ud den pågældende sejlsæson.

Havnepladser udlejes til de på ventelisten som har ønsket også at leje sæsonpladser.

Både salg af andele og udlejning af sæsonpladser, skal ske gennem havnekontoret.

Vi har mange forskellige størrelser havnepladser i havnen, du kan blive skrevet op på venteliste til den størrelse der passer til din båd.

De sidste mange år har ventelisten været ret konstant på ca. 150, og der handles 10-12 andele om året. Der er dog en del som får tilbudt at købe en andel som vælger ”at springe” over, hvorfor det normalt ”kun” vil tage 2-5 år at få tilbudt en andel. Det afhænger også af den ønskede pladsstørrelse, hvor man overordnet kan sige, at vi har flere pladser til smalle både end til brede både.

Alle både, såvel i vand som på land, skal være ansvarsforsikrede – og dokumentation skal forevises på forlangende af havnefogeden.

Såfremt en eventuel skade forvoldes af Havneselskabet – f.eks. i forbindelse med kranløft, kan havnens forsikringsselskab kræve, at det er skadelidte eller dennes forsikringsselskab, som udarbejder taksatorrapporten.

Alle både med fast plads i havnen skal have et blåt mærke påsat. Nummeret på mærket angiver det nummer som ens andelsbevis har.

Hvis havnepladsen forlades for mere end 1 døgn, skal det markeres at pladsen er ledig ved at vende skiltet fra optaget (rød) til fri (grøn).

Indtægter fra gæstesejlere tilfalder havneselskabet. Hvis man vil være sikker på at pladsen er fri når man kommer retur, så skal der skrives hvilken dato man kommer hjem.

Havnefogeden kan evt. være behjælpelig med at vende skiltet hvis man ringer/skriver et par dage i forvejen. Hvis der ikke er skrevet dato på, er gæsten der ligger på pladsen først forpligtet til at flytte senest dagen efter han er anmodet om det.

Havnefogeden kan forlange både optaget på land for besigtigelse af søventiler mm., hvis der er formodning om at der er risiko for forlis eller skade på broer eller andre både.

Er søventiler mm. ikke i forsvarlig stand kan havnefogeden forlange disse udskiftet før søsætning – optagning og søsætning sker for andelshavers regning.

Ja, alle både skal være forsynet med fortøjninger som svarer til bådens størrelse – og ifølge forsikringsselskabernes krav. Endvidere skal der være fjeder (”kødben”) til aflastning i den ende, som er fortøjet til broen. Hvis der anvendes metalfjedre, skal der også være kæde eller tov som sikkerhed mellem tovende og fortøjningsbøjle, hvis fjederen skulle gå i stykker.

Både under 30 fod skal have min 2 fendre og større både, over 30 fod, skal have min. 3 fendere på hver side.

Alle både, der har fast havneplads, skal være forsynet med navn og hjemsted. Hjemsted angives som ”Roskilde” og skal være placeret på hækken.

Et andelsmærke er et blåt klistermærke hvorpå der er trykt et sort trecifret nummer. Det trecifrede nummer svarer til nummeret på ens andelsbevis. Klistermærket skal sættes på båden således at det er synligt fra broen.

I modsætning til de gamle årsmærker som blev udleveret hvert år, så udleveres andelsmærket kun én gang. Hvis det bliver ødelagt eller man skifter båd, så kan man få et nyt mærke på havnekontoret.

Andelsmærket er et synligt bevis for at båden er hjemmehørende i Roskilde Havn, og SKAL være påsat båden.

Det er muligt for maksimalt 10 andelshavere at indgå kontrakt om beboelse af deres både udenfor sejlsæsonen.

Det indebærer blandt andet, at man kan have sin folkeregisteradresse på havnen, og der vil være tilknyttet egen postkasse ved havnekontoret.

Båden skal være ”en båd” som kan sejle for egen kraft. Indgåelse af fastliggerkontrakt skal godkendes af bestyrelsen.

Hvis havnepladsen ikke ønskes benyttet i en sejlsæson, kan den ifølge vedtægterne lejes ud.

Udlejningen skal foregå igennem havnekontoret, og henvendelse skal derfor ske til havnefogeden senest 1. marts.

Personer på venteliste til køb af havneplads har fortrinsret til leje, men hvis der ikke er interesserede købere, kan man selv anvise en lejer.

Fremlejeordningen er beskrevet i vedtægterne.

Besøg havnen som gæstesejler

Du kan benytte ledige pladser markeret med grønt og gæstepladserne ved bro A i inderhavnen. Hvis der ikke er ledige pladser, kan eventuel alternativ liggeplads aftales med havnefogeden.

Hvis du ligger på en plads med grønt skilt, så skal du være klar til at finde en ny plads senest dagen efter at du anmodes herom.

Havneafgiften skal betales umiddelbart efter ankomst i Harba app’en. Koden til havnehus fremgår af den mail som modtages kort tid efter betalingen.

I en nødsituation kan der betales med MobilePay – information findes på el-standerne på broerne. Her fremgår koden til havnehuset af kvittering som ses på telefonen efter betaling.

Se priser for gæstesejlere

Sejlads på Roskilde Fjord

Du kan finde åbningstiderne for Kronprins Frederiks Bro på Den Danske Havnelods hjemmeside.

I hele havneområdet, som omfatter de 2 ankringspladser for lystfartøjer og området imellem dem, må der højst sejles 3 knob.

Endvidere gøres opmærksom på andre myndigheders anvisninger, herunder hastighedsbegrænsning i Politimesterens bekendtgørelse om sejlads på Roskilde Fjord samt på Skov- og Naturstyrelsens Bekendtgørelse om jagt og motorbådssejlads på Roskilde Fjord.

Nej, der må IKKE sejles på vandscooter i Roskilde Fjord.

Udlægning, inddragelse og vedligeholdelse af sømærkerne i Roskilde Fjord syd for dæmningen, samt bropiller fra den gamle jernbanebro syd for Frederikssund, forestås af Roskilde Fjordudvalg, der er en sammenslutning af alle ejere af havne og broer i fjorden.

Udgifterne til Fjordudvalgets arbejde betales af havne- og broejerne, idet der fastsættes en pris pr. meter kaj eller bro med en vanddybde over 75 cm.

Fjordudvalget ansætter en entreprenør til at udføre det praktiske arbejde.

Oplysning om fejl og mangler ved afmærkningen bedes givet til den lokale havnefogede.

Roskilde Havneselskab

Vi har samlet de forskellige reglementer, vedtægter og referater m.m. her: Roskilde Havneselskab

Kontakt havnefogeden

E-mail sendes til: havn@roskildehavn.dk og besvares hurtigst muligt – og senest efterfølgende hverdag.

Du kan ringe alle dage kl. 08.00 – 15.00 på: 29 66 32 34

Uden for åbningstiderne kan du taste ‘0’ for at komme igennem til havnevagten ved f.eks. brand eller skader på både og materiel. Bemærk venligst at ikke-akutte opkald til vagten afregnes med et gebyr på 250, – kr.

Husk altid at ringe 112 ved livstruende situationer og brand!