Pladsafgifter 1. april – 31. oktober (indsejlingsmål)

Pladsbredde 2,10 (1,98-2,22) - Kr. 2695
Pladsbredde 2,35 (2,23-2,47) - Kr. 3110
Pladsbredde 2,60 (2,48-2,72) - Kr. 3520
Pladsbredde 2,85 (2,73-2,97) - Kr. 3960
Pladsbredde 3,10 (2,98-3,22) - Kr. 4430
Pladsbredde 3,35 (3,23-3,47) - Kr. 4895
Pladsbredde 3,60 (3,48-3,72) - Kr. 5390
Pladsbredde 3,85 (3,73-3,97) - Kr. 5915
Pladsbredde 4,10 (3,98-4,22) - Kr. 6465
Pladsbredde 4,35 (4,23-4,47) - Kr. 7015
Pladsbredde 4,60 (4,48-4,72) - Kr. 7590
Pladsbredde 4,85 (4,73-4,97) - Kr. 8195
Pladsbredde 5,10 (4,98-5,22) - Kr. 8800
Pladsbredde 5,35 (5,23-5,47) - Kr. 9435
Pladsbredde 5,60 (5,48-5,72) - Kr. 10120

DRIFTSBIDRAG (fastliggere) 1. november – 31. marts: 5/7 af bådens normale driftsbidrag

KAPSEJLERE
Sommerplads på land v. havnefront - Kr. 3575
Sommerplads på land v. Vindeboder - Kr. 3025
_________________________________________________________________________ 

GÆSTEPLADSER

Under 10 meter:
Pr. døgn - Kr. 120
Anløbskort, 10 anløb - Kr. 880
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 2640
2. og følgende måneder forudbetalt *) - Kr. 2380

10-14 meter:
Pr. døgn - Kr. 140
Anløbskort, 10 anløb - Kr. 1040
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 3120
2. og følgende måneder forudbetalt *)- Kr. 2810

14 - 18 meter:
Pr. døgn - Kr. 160
Anløbskort, 10 anløb - Kr. 1200
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 3600
2. og følgende måneder forudbetalt *)- Kr. 3240

Over 18 meter:
Pr. døgn - Kr. 220
Anløbskort, 10 anløb - Kr. 1600
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 4800
2. og følgende måneder forudbetalt *)- Kr. 4320
   *) + el-forbrug efter måler

SLÆBESTED
Årskort (1. april – 15. november) - Kr. 1.100
________________________________________________________________________

ØVRIGE YDELSER

VINTEROPBEVARING Andelshavere Ikke-andelshavere
     
Vinterplads på land pr. m2 Kr. 50 Kr. 150
     
Vinterplads i vand pr. m2 Kr. 30 Kr. 3500 op til 8 m
    Kr. 4000 op til 12 m
Oplæg mast/bom i mastehus Pr. mast Kr. 165 Kr. 220
     
SØJLEKRAN m.m.    
Optagning og søsætning v/ teams Kr. 0- Kr. 950 *)
Optagning og søsætning v/ RHS (< 10t) Kr. 550 Kr. 950
Serviceløft til havnekaj v/ RHS **) Kr. 550 Kr. 950
Brug af bådvogn pr. gang Kr. 165 Kr. 380
Brug af ny mastekran *) – pr. operation Kr. 110 Kr. 330
*) Efter aftale med Havnefogeden **) Efter kl.16- +50%  
     
LILLE EL-KRAN    
Brug af kran m. el-spil Kr. 0 Kr. 330
     
SPULING    
Spuling ved optagning Kr. 110 Kr. 220
Spuling ved serviceløft *) Kr. 220 Kr. 440
*) Rabat ved spuling af flere både    
     
STATIVER    
Køb / leje af brugsret for andelshavere  

Lejepris pr. år

 
Sejlbåd under 5 tons  Kr. 745  
Sejlbåd over 5 tons  Kr. 985  
Motorbåd under 10 tons  Kr. 745  
Motorbåd over 10 tons  Kr. 985  
Leje for ikke-andelshavere: Leje pr. dag: Minimum:
  kr. 55 kr. 220
     

 

SLIBEMASKINE med tilhørende støvsuger

Leje pr. døgn inklusive pose og slibepapir 250 kr.

SANDBLÆSNING

F.eks. Albin Ballad eller tilsvarende - Kr. ca. 3500
Prisen er vejledende – afregnes til dagspris.
Tillæg for ekstra afrensning af køl til jern/bly samt for afrensning til osmosebehandling.

DIESEL

Diesel pr. liter - Dagspris


EL

El-salg på bro efter måler, pr. kWh - dagspris
Målerafgift (pr. år) - Kr. 110
Opsætning af måler - Kr. 330
Depositum for måler - Kr. 825

GEBYR

Administration ved indgåelse af lejekontrakt - Kr. 2200
Optagelse på køberventeliste – inkl. 1 år på listen - Kr. 550
Årlig fornyelse af plads på køberventeliste - Kr. 110
Leje af postkasse - Kr. 300
Tvangsflytning af bådstativ (efter fristudløb) - Kr. 220
Tvangsflytning af båd på land (efter fristudløb) - Kr. 330
Tvangsflytning af båd i vand (efter fristudløb) - Kr. 660
Pladsleje pr. dag (efter fristudløb) - Kr. 80
Udsendelse af rykkerskrivelse - Kr. 125
Indgåelse af fastliggerkontrakt - Kr. 275
Fastliggerbidrag pr. person pr. ½ år - Kr. 385
Brug af kranplads ved egen vognmand - Kr. 350