Sikker Havn

FLID (foreningen af lystbådehavne i Danmark) udarbejdede i 2022 en risikovurdering af Roskilde Havn, for at afdække hvad der manglede i vores havn for at opnå certificering som ”Sikker Havn”.

Det drejer sig både om tilstedeværelsen af forskelligt redningsudstyr, men også om hvorledes vi som havn kontrollerer dette løbende, samt informerer havnens brugere om anvendelsen.

Vi har siden 2022 arbejdet på at få etableret det der manglede indenfor vores normale driftsbudgetter, og vi er nu så langt, at vi i 1. kvartal 2024 vil indsende vores endelige certificeringsansøgning.

Som nævnt, så er en meget vigtig del af ”Sikker Havn” information til brugere af havnen, og her er vores hjemmeside et af midlerne.

Se hvordan udstyret på redningsposterne anvendes i praksis

Se hvordan udstyret på redningsposterne anvendes i praksis