RHS pictogramVelkommen til Roskilde Havn's

Broerne A til F
I den "gamle" inderhavn er der permanente gæstepladser som er dobbeltbrede, disse er et godt førstevalg.
Derudover har du mulighed for at fortøje på alle pladser hvor fraværsskiltet viser grønt.

Det er ikke tilladt uden forudgående aftale med havnekontoret at fortøje ved vores servicekaj.
Ved ankomst skal man umiddelbart indløse havnebillet via HARBA appen eller i automaten ved havnekontoret.
Man kan enten betale pr. døgn eller pr. uge, se gæstetaksterne.
Manglende betaling medfører en ekstra afgift på 250 kr.
På havnekontoret har du mulighed for at købe en 10 dages billet til reduceret pris.
Bliver man i havnen i mere end ét døgn kan man på havnekontoret få oplyst hvor længe den valgte plads er ledig.
 
Hvis man forlader fartøjet for en længere periode, skal man meddele havnekontoret, hvor man kan kontaktes såfremt det bliver nødvendigt. – Oplys et telefonnummer.
 
Vær opmærksom på at man i Roskilde Havn kan opleve høj- og lavvande, der inden for meget kort tid, kan svinge med op til 1 meter i forhold til normalvandstanden. Derfor er det sømandsmæssigt korrekt at anvende lange fortøjninger, når der er eller har været storm.
Du kan se vandstandsprognosen her